Miljö

Vi strävar efter ständig förbättring i alla led i vår verksamhet och arbetar aktivt med våra miljömål och handlingsplaner. Naturen har sina kretslopp och vi strävar efter att skapa våra med minsta möjliga miljöpåverkan.

För oss på Ingelsta Kalkon är miljötänk en självklarhet!

Vår verksamhet ligger på det natursköna Österlen, med närhet till våra kontrakterade bönder och med en omgivning som ständigt gör oss påminda om dess skönhet och vikten av att bevara den! Vår verksamhet bl.a. produktion, gårdsbutik och restaurang i Brukstorp, utanför Tomelilla, är sedan 2010 certifierad enligt ISO 14001. Vi strävar efter ständig förbättring i alla led i vår verksamhet och arbetar aktivt med våra miljömål och handlingsplaner. Vi har till exempel ett eget reningsverk som renar avloppsvattnet som sedan används till att bevattna vår energiskog. I Sverige är vi ensamma om att kompostera fjädern från slaktavfallet och elen som vi använder kommer från vattenkraft. Naturen har sina kretslopp och vi strävar efter att skapa våra, med minsta möjliga miljöpåverkan!

Vår miljöpolicy

Läs mer
Mönster grön

Våra certifikat

Läs mer
Mönster grön