Hållbarhet

För oss på Ingelsta Kalkon är hållbarhet en självklarhet. Vår verksamhet ligger på det natursköna Österlen med närhet till våra kontrakterade bönder och med en omgivning som ständigt gör oss påminda om dess skönhet och vikten av att bevara den.

Kvalitet- & livsmedelssäkerhet

Vår ambition är att endast tillverka sådant vi själva vill äta. Våra konsumenter ska känna sig trygga när de väljer våra produkter. Det kan vi erbjuda genom att ha kontroll över hela kedjan, från djuruppfödning till förädling.

Lär dig mer om vårt kvalitets- & livsmedelssäkerhetsarbete

Miljö

Vi strävar efter ständig förbättring i alla led i vår verksamhet och arbetar aktivt med våra miljömål och handlingsplaner. Naturen har sina kretslopp och vi strävar efter att skapa våra med minsta möjliga miljöpåverkan.

Lär dig mer om vårt miljöarbete

Vår Uppförandekod

Att bedriva en verksamhet innebär ett stort ansvar. Vi tar detta på största allvar och utvecklar tydliga policydokument, riktlinjer, ledarskapskriterier och andra hjälpmedel för att det ska vara välkänt bland medarbetare och professionella kontakter att vår verksamhet stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Dessa krav ställer vi även på våra leverantörer och samarbetspartner.

Läs mer om vår Uppförandekod