Djuromsorg

Ingelsta Kalkon och våra kontrakterade bönder är alla medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel. Vi förbinder oss därmed att utöver svensk djurskyddslagstiftning följa ett utarbetat djuromsorgsprogram. Vi arbetar för att du alltid ska känna dig trygg när du handlar av oss. Genom att ställa höga krav genom hela värdekedjan – från kläckning till styckning.

Vad kom först? Hönan eller ägget?

Kalkonkycklingarna kläcks på Adelsåsens kläckeri i Västergötland. Det tar ca 28 dagar för en kalkonkyckling att kläckas ur sitt ägg och kalkonkycklingen väger då ca 60 gram. Så snart kalkonkycklingarna kläckts åker de i en varm och skön lastbil till Skåne och kalkonbönderna. När de kommer fram till sitt stall är kalkonkycklingarna 1 dag gamla. Stallet är vid ankomsten uppvärmt till +35°C, eftersom de inte själva kan reglera sin kroppstemperatur. I takt med att de växer upp sänks sedan temperaturen gradvis till +20°C. I stallet går kalkonerna fritt på en bädd av kutterspån och har alltid tillgång till vatten och foder.

Uppfödning

Efter sex veckor flyttar bonden kalkonkycklingarna till ett tillväxtstall. Här får de fortsätta att gå fritt på en bädd av halm och kutterspån, vilket är bra för deras naturliga behov av att sprätta. Även här har de fri tillgång av vatten och foder. Kalkonhönorna går i tillväxtstallet i cirka tio veckor tills att de väger ungefär fem kilo. Tupparna stannar lite längre. De går i stallet i cirka 20 veckor, tills att de väger ungefär 18 kilo.

Foder

Bonden matar kalkonerna med svenskt spannmål, oftast vete och korn. Fodret innehåller också soja, ärtor, aminosyror, mineraler och vitaminer, vilka gör att kalkonerna mår bra, håller sig friska och kan växa sig stora och starka. Under kycklingarnas sex första veckor behöver de dessutom animaliskt protein, vilket de får i form av 3-4 % fiskmjöl i fodret. I leveransen från den foderfabrik vi använder ingår en garanti om att inga genmodifierade grödor eller andra tillsatser används. Fodret är också fritt från antibiotika och innehåller inte några tillsatser av kött eller benmjöl.

För oss är det viktigt att ta ansvar för hur och var man producerar soja. All soja som våra kontrakterade bönder har använt under 2016, är certifierad enligt ProTerra eller RTRS via foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder i egenskap av importörer av soja. All soja som våra bönder använder till kalkon är GMO-fri. Mer information angående ansvarsfullt producerad soja finns via Svenska Plattformen för riskgrödor.

Slakt

Slakten är en viktig del i vårt dagliga arbete. Vår verksamhet är certifierad enligt FSSC 22000-standarden och följer utan undantag den svenska djurskyddslagstiftningen. Dessutom finns det alltid en veterinär från Livsmedelsverket på plats för att garantera att slakten går till på rätt sätt.

Vi bedövar kalkonerna med strömförande vatten. Därefter avlivas de medvetslösa kalkonerna genom ett stick i halsen. Hela vår hantering övervakas av tillsynsmyndighetens, i detta fall Livsmedelsverkets veterinär, som finns på plats hos oss varje dag. Våra noga utformade rutiner och kontroller ser till att slakten håller högsta möjliga säkerhet. Utöver det håller vi alltid vår personal uppdaterad kring hygien- och livsmedelssäkerhetsfrågor.

Svensk Fågel

Ingelsta Kalkon och våra kontrakterade bönder är alla medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel. Det betyder att kalkonerna är kläckta, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige samt att vi förbinder oss till att utöver svensk djurskyddslagstiftning följa ett utarbetat djuromsorgsprogram.

Läs mer hos Svensk Fågel

Kontroller

Ingelsta Kalkon följer regelbundet upp våra kontrakterade bönders verksamhet. Vi åker ut till gårdarna, som finns på traktoravstånd från Tomelilla (förutom en gård som ligger ett tiotal mil bort), för att gå igenom journaler, status på stallar, kalkonernas hälsa med mera. För att upprätthålla och utveckla vår syn på god etik håller vi även utbildningar tillsammans med bönderna och ger förbättringsförslag när vi ser att det behövs. Uppfödningen kontrolleras även kontinuerligt av länsstyrelsen och av Svensk Fågel som gör oberoende granskningar både hos oss och våra bönder.