Blentagruppen

Om Ingelsta kalkon

Ingelsta Kalkon grundades 1984 och är idag en del av familjeägda Blentagruppen som ägs av Jan Håkansson tillsammans med döttrarna Jessica och Petra. Produktion sker utanför Tomelilla på Österlen. Ingelsta Kalkon är Sveriges ledande varumärke när det gäller svenskproducerad kalkon av högsta kvalitet. Vi arbetar dagligen för att du ska känna dig trygg när du handlar av oss. Det kan vi erbjuda genom att ha kontroll över hela kedjan, från uppfödning till förädling.

Ett familjeägt svenskt matföretag

Ingelsta Kalkon är en del av Blentagruppen som ägs av Jan Håkansson och döttrarna Jessica och Petra. Familjen brinner för att långsiktigt och varsamt vidareutveckla verksamheten.

Lär dig mer om Blentagruppen

Uppfödning av kalkon

Ingelsta Kalkon har ingen egen kalkonuppfödning. Vi får kalkonerna från kontrakterade bönder vars gårdar finns på traktoravstånd från Tomelilla, utom en som ligger ett tiotal mil bort. Vi följer regelbundet upp våra bönders verksamhet (även om det yttersta ansvaret ligger hos dem). Vi åker ut till gårdarna för att gå igenom journaler, status på stallar, kalkonernas hälsa med mera. För att upprätthålla och utveckla vår syn på god etik håller vi även utbildningar tillsammans med våra bönder och ger förbättringsförslag när vi ser att det behövs. Uppfödningen kontrolleras även kontinuerligt av länsstyrelsen och av Svensk Fågel som gör oberoende granskningar både hos oss och våra bönder.

Svensk Fågel

Ingelsta Kalkon och våra kontrakterade bönder är alla medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel. Det betyder att kalkonerna är kläckta, uppfödda,
slaktade och förädlade i Sverige samt att vi förbinder oss till att utöver svensk djurskyddslagstiftning följa ett utarbetat djuromsorgsprogram.

Läs mer hos Svensk Fågel