Kvalitet- & livsmedelssäkerhet

Vår ambition är att endast tillverka sådant vi själva vill äta. Våra konsumenter ska känna sig trygga när de väljer våra produkter. Det kan vi erbjuda genom att ha kontroll över hela kedjan, från djuruppfödning till förädling.

Vår ambition är att endast tillverka sådant vi själva vill äta!

Dagligen jobbar vi med kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete och är certifierade enligt FSSC 22000-standarden. Det innebär att vi har rutiner och kontroller för att säkerställa en hög produktsäkerhet samt att vi kontinuerligt utbildar vår personal i hygien och livsmedelssäkerhet. Vi ställer även kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav på våra leverantörer och transportörer.

Vi arbetar med mål och ständiga förbättringar. Det slutgiltiga ansvaret för att vi ska leva upp till dina behov och förväntningar på oss ligger hos vår ledning. För oss är det en fråga om engagemang, företagskultur och livsstil.

Vår kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy

Läs mer
Mönster grön

Våra certifikat

Läs mer
Mönster grön